LPI Paw-a-dee Babyloves (Diva) MH-test

Divas MH-filmer klicka här!

Domare Benita Stellberg Lidingö BK 2007-09-01
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning : 3 Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
1b.Kontakt samarb. : 3 Följer med men är inte engagerad i testledaren.
1c.Kontakt hantering: 3 Accepterar hantering.
2a.Lek 1 leklust : 4 Startar snabbt, leker aktivt.
2b.Lek 1 gripande : 3 Griper tveksamt eller med framtänderna.
2c.Lek 1 grip/dragk : 4 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
3a 1 Förföljande : 4 Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
3a 2 Förföljande : 4 Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
3b 1 Gripande : 3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
3b 2 Gripande : 4 Griper direkt, släpper.
4 Aktivitet : 3 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
5a.Avst.lek intresse: 2 Kontroll, avbrott förekommer.
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 Visar inga hotbeteenden.
5c.Avst.lek nyfiken : 5 Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d.Avst.lek leklust : 5 Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e.Avst.lek samarb. : 3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
6a.Överr. rädsla : 2 Hukar sig stannar.
6b.Överr. hot/agg : 1 Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet: 5 Går fram till overallen utan hjälp.
6d.Överr. kv. rädsla: 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e.Överr. kv. intr. : 1 Visar inget intresse.
7a.Ljud rädsla : 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b.Ljud nyfikenhet : 5 Går fram till skramlet utan hjälp.
7c.Ljud kv. rädsla : 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d.Ljud kv. intresse: 1 Visar inget intresse.
8a.Spöken hot/agg : 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b.Spöken kontroll : 4 Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott.
8c.Spöken rädsla : 5 Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
8d.Spöken nyfikenhet: 2 Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
8e.Spöken kontakt : 4 Tar själv kontakt med figuranten.
9a.Lek 2 leklust : 4 Startar snabbt, leker aktivt.
9b.Lek 2 gripande : 4 Griper direkt med hela munnen.
10.Skott : 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.